Regulamin - Katalog Stron - Toruń, Bydgoszcz, Inowrocław..Branżowy Katalog Stron
Stron: 1526, Stron oczekujących: 0, Gości online: 17, IP: 23,300, BL: , PageRank: 0
Regulamin
Katalog Firm

TOP 5 stron w katalogu:

Statystyka PageRank:

Top 10 kategorii:

Linki:

Regulamin:

1. Niniejszy regulamin określa zasady obowiązujące w katalogu stron internetowych cyn.pl

2. Każdy właściciel witryny może zgłosić stronę do katalogu cyn.pl

3. Każdy dodany wpis jest weryfikowany przez administratora katalogu pod względem autentyczności.

4. Administrator katalogu nie akceptuje stron sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym.

5. Do katalogu nie dodajmy stron:
• w budowie
• pornograficznych, erotycznych
• wzywających do nienawiści rasowej
• zawierających treści wulgarne, obrażające uczucia, naruszające prawo innych osób itd..

6. Administrator Katalogu ma prawo usunąć wpis lub zmodyfikować jego treść bez podania przyczyny.

7. Dodając firmę/stronę do katalogu cyn.pl oświadczamy, że podane w formularzu informacje są prawdziwe i zezwala na przechowywanie ich w bazie danych katalogu cyn.pl

8. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i wnoszenia poprawek do danych dotyczących swojego wpisu, a także do żądania usunięcia tych danych z bazy katalogu jachu.pl (administrator katalogu w przypadku prośby o usunięciu wpisu z bazy powiadamia Użytkownika, który dokonał wpis. Prośbę o dokonanie usunięcia wpisu wysyłamy z adresu email który był podanawny podczas dodawania strony).

RODO

BTL-BUD P.P.H.U. Piotr Ratajczak z siedzibą w Wiosna 9a 62-025 Wiosna jako administrator Państwa danych osobowych działający w zgodzie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przetwarza dane osobowe jedynie w celach zgodnych z prawem. Naszym celem jest należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Można się z nami skontaktować pod adresem piotr@ratajczak.eu.

Dane osobowe naszych klientów jak i kontrahentów przetwarzamy gdyż jest to niezbędne dla celu wykonania umowy, oraz w przypadkach, gdy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania pewnych danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Podstawą prawną przetwarzania jest również należyte i jak najlepsze wykonanie zawartej umowy, jak i obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości) oraz usprawiedliwionym interesie administratora na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń.

Czas, przez jaki przetwarzamy dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez BTL-BUD P.P.H.U. Piotr Ratajczak. Okres przetwarzania danych osobowych wynika również z realizacji umów zawartych z BTL-BUD P.P.H.U. Piotr Ratajczak a naszymi klientami czy kontrahentami.

W przypadku, gdy BTL-BUD P.P.H.U. Piotr Ratajczak przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje.

W przypadku, gdy BTL-BUD P.P.H.U. Piotr Ratajczak przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

Odbiorcami danych osobowych, które BTL-BUD P.P.H.U. Piotr Ratajczak przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być:

 • podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • podmioty świadczące usługi hostingowe,
 • podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz BTL-BUD P.P.H.U. Piotr Ratajczak,
 • pozostali podwykonawcy BTL-BUD P.P.H.U. Piotr Ratajczak, świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta BTL-BUD P.P.H.U. Piotr Ratajczak.

Każdej osobie fizycznej, której dane osobowe przetwarzamy przysługują następujące prawa:

 • dostępu do danych,
 • poprawiania swoich danych,
 • wycofania zgody bez wpływu na przetwarzanie danych przed jej wycofaniem,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • usunięcia danych osobowych,
 • przeniesienia danych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Powyższe prawa osoby będą realizowane po rozpatrzeniu wszystkich przesłanek i obowiązków ciążących na BTL-BUD P.P.H.U. Piotr Ratajczak jak i po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby, która wystąpi o realizację swoich praw.